Podmínky půjčení

Všeobecné podmínky:

 • ŘP skupiny B, praxe min. 2 roky
 • při půjčení nutno doložit 2 platné doklady (pas, OP, ŘP)
 • havarijní pojištění s 5% min. 5.000,-Kč spoluúčastí zákazníka
 • zákaz veškerých úprav obytného auta
 • při poškození, či znečištění, které nelze odstranit – náhrada v plné výši
 • při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací

Platební podmínky:

 • rezervace obytného vozu na daný termín platí pouze 5 dní.Do té doby musí být uhrazena záloha 30% z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu.
 • doplatek zbylé částky za pronájem musí být uhrazena min.30 dnů před zapůjčením obytného vozu
 • k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,- Kč
 • při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu, silné znečištění

Předání a vrácení obytného auta:

 • vozidlo se předává první den půjčení 9.00 – 18.00 hod. a vrací se poslední den půjčení 9.00 – 18.00 hod.
 • vozidlo musí být předáno v odpovídajícím stavu, vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC, při nevyčištění účtujeme 1.000,- Kč
 • poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 1000,- Kč, při silném znečištění (písek, bláto, olej, barvy apod.) je 5.000,- Kč
 • obytné auto se vydává a vrací s plnou nádrží PHM
 • vyzvedávání vozu počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení vozu s rezervou cca 30 min. na jeho zpětnou kontrolu
 • pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu

V případě poruchy:

 • veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • je potřeba mít vystaven řádný účet, který Vám bude proplacen při vrácení vozidla

V případě nehody:

 • v každém případě volat policii a sepsat protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci
 • je třeba neprodleně nehodu zavolat pronajímateli

Odstoupení od pronájmu:

 • v případě nefunkčnosti nebo zničení předmětu pronájmu si vyhrazuji právo odstoupení od pronájmu obytného auta bez náhrady škody. Zaplacené zálohy budou vráceny v plné výši.

Storno poplatky:

 • 30 dní před termínem zapůjčení 30% z celkové ceny nájmu
 • 14-30 dní před termínem zapůjčení 50% z celkové ceny nájmu
 • 1-14 dní před termínem zapůjčení 100% z celkové ceny nájmu